۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۶:۳۷ ۲۴۳
طبقه بندی: رویدادها
چچ
پادکست علمی نمایش اتاق کنترل عکاسی خارج از جو

پادکست علمی نمایش اتاق کنترل عکاسی خارج از جو

تاریخ برگزاری: 18 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

پادکست علمی نمایش اتاق کنترل عکاسی خارج از جو


برگزار کننده: آوای کیهان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/18

ساعت: 20:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
پادکست
آدرس کوتاه شده: