۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۶:۰۷ ۱۰۷
طبقه بندی: رویدادها
چچ
کارگاه آینده انسان در فضا

کارگاه آینده انسان در فضا

تاریخ برگزاری: 18 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

کارگاه آینده انسان در فضا


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران/شهرزاد میرسلطانی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/18

ساعت: 17:00 الی 18:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
لینک پخش:

آدرس کوتاه شده: