۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۵:۵۴ ۲۸۹
طبقه بندی: رویدادها
چچ
کارگاه زندگی در ایستگاه فضایی

کارگاه زندگی در ایستگاه فضایی

تاریخ برگزاری: 17 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

کارگاه زندگی در ایستگاه فضایی


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران/شهرزاد میرسلطانی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/17

ساعت: 17:00 الی 18:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
 
لینک پخش:
 

آدرس کوتاه شده: