۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۵:۴۳ ۲۰۵
طبقه بندی: رویدادها
چچ
ماهواره ها و مدیریت شهری هوشمند

ماهواره ها و مدیریت شهری هوشمند

تاریخ برگزاری: 16 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

ماهواره ها و مدیریت شهری هوشمند


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی اراک

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/16

ساعت: 10:00 صبح

محل برگزاری: به صورت آنلاین

آدرس کوتاه شده: