۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۵:۳۷ ۱۶۱
طبقه بندی: رویدادها
چچ
پادکست علمی نمایش اتاق کنترل: آینده تکنولوژی فضایی و سهم هوش مصنوعی در آن

پادکست علمی نمایش اتاق کنترل: آینده تکنولوژی فضایی و سهم هوش مصنوعی در آن

تاریخ برگزاری: 16 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

پادکست علمی نمایش اتاق کنترل: آینده تکنولوژی فضایی و سهم هوش مصنوعی در آن


برگزار کننده: آوای کیهان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/16

ساعت: 20:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
پادکست
آدرس کوتاه شده: