۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۴:۴۸ ۱۵۰
طبقه بندی: رویدادها
چچ
کارگاه کارآگاهان فضایی

کارگاه کارآگاهان فضایی

تاریخ برگزاری: 16 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

کارگاه کارآگاهان فضایی


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران/ شهرزاد میرسلطانی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/16

ساعت: 17:00 الی 18:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین

آدرس کوتاه شده: