۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۴:۲۶ ۱۹۸
طبقه بندی: رویدادها
چچ
پادکست علمی نمایش اتاق کنترل آینده و زندگی انسان در فضا

پادکست علمی نمایش اتاق کنترل آینده و زندگی انسان در فضا

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

پادکست علمی نمایش اتاق کنترل آینده و زندگی انسان در فضا


برگزار کننده: آوای کیهان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 20:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
پادکست
آدرس کوتاه شده: