۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۴:۲۲ ۱۵۴
طبقه بندی: رویدادها
چچ
رصد آنلاین ماه (زنجان)

رصد آنلاین ماه (زنجان)

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

رصد آنلاین ماه


برگزار کننده: انجمن نجوم دانشگاه زنجان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 20:00 الی 22:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
لینک پخش: live809.videocake.ir


آدرس کوتاه شده: