۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۴:۰۷ ۱۲۸
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار آموزشی تکنولوژی های نوین فضایی

وبینار آموزشی تکنولوژی های نوین فضایی

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

وبینار آموزشی تکنولوژی های نوین فضایی


برگزار کننده: انجمن نجوم دانشگاه زنجان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 18:00 الی 19:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
لینک پخش: live401.videoake.ir


آدرس کوتاه شده: