۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۴:۰۲ ۲۱۷
طبقه بندی: رویدادها
چچ
کارگاه گردش با ماهواره ها

کارگاه گردش با ماهواره ها

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

کارگاه گردش با ماهواره ها


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران/شهرزاد میرسلطانی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 17:00 الی 18:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین

آدرس کوتاه شده: