۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳:۵۶ ۱۵۴
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار آموزشی اصول پیمایش آسمان

وبینار آموزشی اصول پیمایش آسمان

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

وبینار آموزشی اصول پیمایش آسمان


برگزار کننده: انجمن نجوم دانشگاه زنجان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 17:00 الی 18:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
لینک پخش: live809.videocake.ir

آدرس کوتاه شده: