۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳:۲۵ ۲۰۶
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار کاربرد ماهواره ها در توسعه 5G

وبینار کاربرد ماهواره ها در توسعه 5G

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

وبینار کاربرد ماهواره ها در توسعه 5G


برگزار کننده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 13:00 الی 14:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین

آدرس کوتاه شده: