۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳:۲۲ ۱۷۶
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار آموزش نجوم ویژه مدیران پژوهش سراهای کل کشور و رابطین پژوهشی

وبینار آموزش نجوم ویژه مدیران پژوهش سراهای کل کشور و رابطین پژوهشی

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

وبینار آموزش نجوم ویژه مدیران پژوهش سراهای کل کشور و رابطین پژوهشی


برگزار کننده: پژوهش سرای آفرینش

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 16:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
لینک پخش: live401.videocake.ir


آدرس کوتاه شده: