۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳:۱۸ ۱۰۴
طبقه بندی: رویدادها
چچ
نقشه برداری نوین با استفاده از داده های ماهواره ای

نقشه برداری نوین با استفاده از داده های ماهواره ای

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

نقشه برداری نوین با استفاده از داده های ماهواره ای


برگزار کننده: سازمان نقشه برداری کشور

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 9:00 الی 12:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
آدرس کوتاه شده: