۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۲:۲۷ ۱۶
طبقه بندی: رویدادها
چچ
مجله تصویری مرزهای بیکران فضا

مجله تصویری مرزهای بیکران فضا

تاریخ برگزاری: 13 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

مجله تصویری مرزهای بیکران فضا


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/13

ساعت: 20:00 الی 21:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین

لینک پخش:

آدرس کوتاه شده: