۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۲:۰۵ ۲۶۰
طبقه بندی: رویدادها
چچ
پادکست علمی نمایش اتاق کنترل آمادگی های قبل از سفر به فضا

پادکست علمی نمایش اتاق کنترل آمادگی های قبل از سفر به فضا

تاریخ برگزاری: 13 مهر ماه 1399

عنوان رویداد:

پادکست علمی نمایش اتاق کنترل آمادگی های قبل از سفر به فضا


برگزار کننده: آوای کیهان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/13

ساعت: 20:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین
پادکست
آدرس کوتاه شده: