۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۲:۰۱ ۲۶۵
طبقه بندی: رویدادها
چچ
کارگاه گشت و گذار در تاریخ فضا

کارگاه گشت و گذار در تاریخ فضا

تاریخ برگزاری: 13 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

کارگاه گشت و گذار در تاریخ فضا


برگزار کننده: سازمان فضایی ایران/شهرزاد میرسلطانی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/13

ساعت: 17:00 تا 18:00

محل برگزاری: به صورت آنلاین

آدرس کوتاه شده: