۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۶:۵۹ ۱۷۸
طبقه بندی: رویدادها
چچ
توسعه کشاورزی نوین با ماهواره ها

توسعه کشاورزی نوین با ماهواره ها

تاریخ برگزاری: 15 مهرماه 1399، ساعت 11

عنوان رویداد:

توسعه کشاورزی نوین با ماهواره ها


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/15

ساعت: 11:00

محل برگزاری: بصورت آنلاین

تلفن تماس: 08633670010
وبسایت: roshd.iau-arak.ac.ir

پست الکترونیک: fzarafshan@gmail.com

لینک پخش: meet.iau-arak.ac.ir/agrآدرس کوتاه شده: