۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۲:۳۳ ۴۱
طبقه بندی: رویدادها
چچ
صد و نوزدهمین باشگاه نجوم آیاز

صد و نوزدهمین باشگاه نجوم آیاز

تاریخ برگزاری: 18 مهرماه 1399

عنوان رویداد:

ماهواره و زندگی انسان

صد ونوزدهمین باشگاه ماهانه انجمن نجوم آیاز


برگزار کننده: انجمن نجوم آیاز

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/18

ساعت: 21:30

محل برگزاری: به صورت آنلاین

آدرس: تبریز
تلفن تماس: 04135262926
وبسایت: www.ayazastro.com

پست الکترونیک: ayazastro@gmail.com

لینک پخش: instagaram.com/ayazastro


آدرس کوتاه شده: