۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۰۸:۰۸ ۸۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
تامین داده های ماهواره ای مورد نیاز برای پیش بینی آب و هوا

تامین داده های ماهواره ای مورد نیاز برای پیش بینی آب و هوا

NOAA در پروژه جدید خود در حال بررسی آماری از موسسات و شرکت هاست تا الویت های داده های ماهواره ای در خصوص پیش بینی شرایط آب و هوایی را بررسی نماید.

در تصویر فوق، ماهواره NOAA آتش سوزی کالیفرنیا و کوه های راکی ​​(19 آگوست 2020) را نشان می دهد.


NOAA در پروژه جدید خود در حال بررسی آماری از موسسات و شرکتهاست تا الویت های داده های ماهواره ای در خصوص پیش بینی شرایط آب و هوایی را بررسی نماید.

ونسا گریفین، یکی از مدیران ارشد NOAA در تاریخ 20 اوت گفت: "درصدد آنیم تا بدانیم برنامه های کاری موسسات و بخش های دولتی و خصوصی برای جمع آوری و دستیابی به انواع مختلف داده های ماهواره ای با کاربرد در پیش بینی شرایط آب و هوایی و محیط زیست چیست". بر اساس نتایج این نظرسنجی، NOAA تصمیم خواهد گرفت که آیا برنامه جدید آزمایشی تامین داده های هواشناسی مانند داده های رادیویی را انجام دهد یا خیر.

NOAA بر اساس انجام ارزیابی در مورد داده های رادیویی شرکت های خصوصی در سال 2016 به این نتیجه رسید که می تواند کیفیت مطلوب داده های مورد نیاز برای پشتیبانی از نیازهای مرتبط با پیش بینی وضعیت آب و هوائی را تحقق بخشد. در ادامه و در اوایل ماه اوت در پی جمع آوری پیشنهادات برای انعقاد قرارداد تامین داده مورد نظر می باشد.

گریفین گفت: برای شروع کار NOAA تعداد کمی از داده های رادیویی را خریداری کرده و طی حصول اطمینان از ساز و کار درست چرخه کاری، از داده های توسعه داده شده در مدل های عملیاتی و پردازش داده ها استفاده می نماید.

با مطالعه معماری سامانه مشاهده ماهواره ای NOAA که در سال 2018 انجام شد، این سازمان در آینده از نوعی معماری ترکیبی که شامل ماهواره های بخش دولتی و داده های تجاری است، استفاده می نماید.

منبع:
آدرس کوتاه شده: