۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۴:۵۴ ۲۹
طبقه بندی: لوح فشرده
چچ
دانستنی هایی از فضا ویژه دانش آموزان

دانستنی هایی از فضا ویژه دانش آموزان

در این کتاب اطلاعات عمومی دانش فضا ویژه دانش آموزان آورده شده است.

نام لوح فشرده: دانستنی­ هایی از فضا ویژه دانش­ آموزان


تهیه کننده: روابط عمومی سازمان فضایی ایران


آدرس کوتاه شده: