۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۴:۲۶ ۱۷
طبقه بندی: لوح فشرده
چچ
50 سال در فضا

50 سال در فضا

تاریخچه 50 سال علم فضا در این لوح فشرده در معرض نمایش گذاشته شده است.

نام لوح فشرده: 50 سال در فضا


تهیه کننده: روابط عمومی سازمان فضایی ایران


آدرس کوتاه شده: