۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۰:۲۹ ۷۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
ناشی از احداث آزاد راه تهران- شمال طی 16 سال

تایم لپس تصاویر تغییرات کاربری

ناشی از احداث آزاد راه تهران- شمال طی 16 سال

مطالعه آزادراه تهران-شمال با استفاده از تصاویر تکراری از منطقه ساخت و ساز این آزادراه، چگونگی تغییرات کاربری در این منطقه را نشان می دهد.

انیمیشن تهیه شده از تصاویر Google Earth در ترکیب رنگی طبیعی (بین سال های 1383 و 1398) به خوبی تغییرات کاربری ناشی از احداث آزاد راه تهران به شمال را در قسمتی از این مسیر به طول 1.5 کیلومتر (نزدیک به شهر چالوس) نشان می دهد. بررسی نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای بیانگر تغییرات کاربری از زمین های زراعی و باغات به آزادراه می باشد. همچنین در مقایسه تصاویر بین سال های مذکور، افزایش مناطق مسکونی در نزدیکی مسیر آزادراه نیز قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق از تصاویر با رنگ طبیعی استفاده شده است.


نیمیشن تهیه شده از تصاویر Google Earth در ترکیب رنگی طبیعی (بین سال های 1383 و 1398)


آدرس کوتاه شده: