۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۷:۵۴ ۵۰
طبقه بندی: مهندسی خدمات RS
چچ
تخریب و تفکیک باغ حکمت لواسان

پایش ماهواره ای

تخریب و تفکیک باغ حکمت لواسان

باغ 18 هزار متری حکمت لواسان در حریم کیفی رودخانه حفاظت شده کند(گلندوک) که یکی از چند رودخانه تامین‌کننده آب دریاچه سد لتیان است، واقع شده است.

به علت حساسیت های دریاچه سد لتیان و به جهت ضرورت حفظ فضای سبز شهر لواسان در مصوبه طرح جامع سال 1378، تخریب و تفکیک کلیه باغات شهر لواسان ممنوع اعلام گردید. اما با این وجود طبق مستندات مندرج در تصاویر ماهواره ای در سال ‌های 1385 و 1386 این باغ به شکل غیرقانونی به قطعات 1000 متر و کمتر تفکیک و حتی چند صد اصله درخت آن قطع و باغ به طور کامل نابود و در زمین آن ساخت و سازهای غیر مجاز انجام شده است.


تصویر ماهواره ای گوگل ارث باغ حکمت لواسان،  <strong class='sis-keyword'>اخبار  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> سازمان فضایی ایران


تصویر ماهواره ای گوگل ارث از تخریب باغ حکمت لواسان،  <strong class='sis-keyword'>اخبار  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> سازمان فضایی ایران

تصویر1:، تصویر ماهواره ای گوگل ارث از تخریب باغ حکمت لواسان در بازه زمانی 16 ساله (1399-1383)


آدرس کوتاه شده: