۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰۹:۰۳ ۶۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
با استفاده از ترکیب داده های اینسار و آلتیمتری

مدلسازی سه بعدی حجم آب تالاب ها

با استفاده از ترکیب داده های اینسار و آلتیمتری

بررسی تغییرات سطح آب در تالاب ها و به تبع آن تغییر در ظرفیت ذخیره آب، یک پارامتر مهم در مدل های هیدرولوژیکی را فراهم می کند و برای ارزیابی جامع خطرات سیلاب لازم است.

دو رویکرد کلی در اندازه گیری تغییرات سطح آب، روش های زمینی و روش های مبتنی بر تصاویر ماهواره ای است. روش های زمینی در اندازه گیری تغییرات سطح آب، نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی می باشند. علاوه بر این در صورتیکه از تجهیزات نامناسب و کم کیفیت استفاده شود منجر به تخمین های اشتباه از ظرفیت ذخیره آب می شود. با گسترش فناوری های ماهواره ای، امکان انجام اندازه گیری تغییرات ارتفاع سطح آب دریاها در مقیاس انبوه به وجود آمده است. از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی با آغاز به کار ماهواره ارتفاع سنجی تاپکس (TOPEX)، تحول چشمگیری در دقت سامانه های ماهواره ای ایجاد شد. با توجه به پوشش گسترده این ماهواره ها، امکان جمع آوری اطلاعات زیادی از حوضه های آبی کوچک مانند دریاچه ها و تالاب ها فراهم گردید.
هدف ماهواره های ارتفاع سنجی راداری، تعیین و محاسبه دقیق ارتـفاع سطح زمین است. ماهواره های رادار ارتفاع سنجی ابتدا بـــرای اندازه گیری ارتفاعات سطح آب دریاها و اقیانوس ها طراحی شده اند. جائیکه در آنجا هیچ تغییر ناگهانی ارتفاع وجود ندارد. بعدها داده های ماهواره های رادار ارتفاع سنجی برای مطالعه و اندازه گیری ارتفاع برخی از مناطق که نسبتاً صاف و مسطح هستند به کار برده شدند.
در ادامه نتایج حاصل از تحقیقی در همین زمینه آمده است. در این تحقیق با ترکیب داده های اینسار سنجنده راداری RADARSAT-1 و داده های ارتفاعی سنجنده آلتیمتری، حجم آب باتلاقی در لوئیزیانا (جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا) بین 22 می و 15 ژوئن 2003، مطابق شکل زیر، محاسبه شد.


ارتفاع سنجی راداری،  <strong class='sis-keyword'>پرتال  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> سازمان فضایی ایران

شکل1: (a) اینترفروگرام تولید شده از تصاویر RADARSAT-1 و (b) نمای سه بعدی از تغییرات حجم آب حاصل از ترکیب تصویر InSAR همراه با داده های ارتفاعی سنجنده آلتیمتری


مطابق این شکل، بیشترین میزان سطح آب در این تالاب حدود 30 سانتیمتر و در بخش های شمالی آن می باشد. همچنین ارتفاع و سطح آب در بخش های جنوبی این تالاب حدود 10 سانتیمتر می باشد. بنابراین شیب کف این تالاب از سمت جنوب به سمت شمال می باشد. به طور کلی، بررسی نتایج نشان می دهد ترکیب داده های اینسار و ارتفاع سنجی رویکرد بسیار مناسب و ارزشمندی جهت اندازه گیری سطح آب و کمک به مدیریت بهتر منابع آبی بخصوص تالاب ها می باشد.


منبع:

,Lu, Z., Dzurisin, D., Jung, H.S., Zhang, J. and Zhang, Y., 2010. Radar image and data fusion for natural hazards characterisation. International Journal of Image and Data Fusion

pp217-242,1(3)

آدرس کوتاه شده: