یکشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۵ ۲۴۱۱
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
3 دوره پیشنهادی ایران در اولویت‌های اول تا سوم برنامه های آموزشی اپسکو

3 دوره پیشنهادی ایران در اولویت‌های اول تا سوم برنامه های آموزشی اپسکو

نشست تخصصی برنامه توسعه فعالیت های اپسکو طی دهه ی آتی از تاریخ 9 الی 13 تیرماه 1399 به صورت تله کنفرانس در سازمان فضایی ایران برگزار شد.

نشست تخصصی "برنامه توسعه فعالیت های سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) طی دهه ی آتی" از تاریخ 9 الی 13 تیرماه 1399 به صورت تله کنفرانس در سازمان فضایی ایران برگزار شد.

در این نشست، در مورد پروژه‌های تحقیقاتی و دوره های آموزشی پیشنهادی قابل اجرا توسط کارشناسان و پژوهشگران کشورهای عضو رای گیری شد.

پروپوزال های مربوط به 28 طرح تحقیقاتی در قالب فیلم های 8 دقیقه‌ای در جلسه ویدئو کنفرانس به نمایش درآمد و 19 طرح با آراء اعضا (حداقل 6 رای از 8 کشور) به تصویب رسید که در مجموع، 5 طرح از 19 طرح پذیرفته شده مربوط به پیشنهادات ایران بود.

همچنین 12 پروپوزال آموزشی توسط کشورهای عضو اپسکو در این نشست مطرح شد که از آن میان 9 طرح پیشنهادی توسط ایران ارائه شده بود. بر اساس توافق اعضاء اپسکو دوره‌های آموزشی همگی مورد پذیرش قرار گرفتند و در اولویت بندی بر اساس امتیازات اعطایی اعضا اپسکو، 3 دوره پیشنهادی ایران اولویت‌های اول تا سوم را کسب کردند.

لازم به توضیح است که اولویت های پروژه ها و دوره های آموزشی بر اساس امتیازات اخذ شده از اعضا اپسکو تعیین شده است و زمانبندی برای اجراء آنها نیز در آینده بر اساس همین اولویت ها صورت خواهد گرفت.


آدرس کوتاه شده: