شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۲ ۱۲۱۹
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
جلسه کارگروه استفاده از فناوری فضایی در مدیریت مخاطرات طبیعی برگزار شد

جلسه کارگروه استفاده از فناوری فضایی در مدیریت مخاطرات طبیعی برگزار شد

صبح امروز (شنبه 14 تیرماه 99)، جلسه کارگروه استفاده از فناوری فضایی در مدیریت مخاطرات طبیعی با حضور نمایندگان سازمان های مختلف مرتبط با مدیریت مخاطرات طبیعی در محل دبیرخانه شورای عالی فضایی برگزار شد.

صبح امروز (شنبه 14 تیرماه 99)، جلسه کارگروه استفاده از فناوری فضایی در مدیریت مخاطرات طبیعی با حضور نمایندگان سازمان های مختلف مرتبط با مدیریت مخاطرات طبیعی در محل دبیرخانه شورای عالی فضایی برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر تعریف فرآیند همکاری های بین سازمانی در مورد هر کدام از مخاطرات به صورت جداگانه، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز دستگاه ها و حمایت از کسب و کارهای فضاپایه در مدیریت مخاطرات طبیعی توسط اعضای کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


آدرس کوتاه شده: