شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۲۶ ۱۴۶۱
طبقه بندی: رویدادها و اطلاعیه ها
چچ
اولین رویداد فصلانه شتابدهنده فضاپایه گرانش، با موضوع کشاورزی

اولین رویداد فصلانه شتابدهنده فضاپایه گرانش، با موضوع کشاورزی

اولین رویداد فصلانه شتابدهنده فضاپایه گرانش، با موضوع کشاورزی برگزار می‌شود. در این رویداد تمامی ایده‌هایی که ارتباطی بین کشاورزی و صنایع فضایی دارند مورد استقبال واقع می‌شوند.

اولین رویداد فصلانه شتابدهنده فضاپایه گرانش، با موضوع کشاورزی برگزار می‌شود. در این رویداد تمامی ایده‌هایی که ارتباطی بین کشاورزی و صنایع فضایی دارند مورد استقبال واقع می‌شوند.

محورهای پیشنهاد شده:

  • استفاده از انواع تصاویر ماهواره‌ای در مراحل کاشت، داشت و برداشت
  • طراحی و ساخت سنسورهای هوایی و فضایی کشاورزی
  • ایجاد وب سرویس‌های تخمین محصول، هشدار و بیمه کشاورزی


تاریخ شروع ارسال ایده‌ها ۲۴ خرداد ماه می‌باشد.


وبسایت برگزار کننده
ارسال چکیده ایده
ارسال فایل طرح ایده


آدرس کوتاه شده: