دوشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۲۷ ۴۰۰
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
توسعه متوازن تمام ارکان زنجیره ارزش فضایی

توسعه متوازن تمام ارکان زنجیره ارزش فضایی

دکتر مرتضی براری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران در صفحه اینستاگرام خود از تصویب ساختار جدید سازمان فضایی ایران خبر داد


دکتر مرتضی براری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران در صفحه اینستاگرام خود از تصویب ساختار جدید سازمان فضایی ایران خبر داد و نوشت:

توسعه متوازن تمام ارکان زنجیره ارزش فضایی همواره در دستور کار و جزو اولویت‌های سازمان فضایی است.
ساختار جدید سازمان هم مبتنی بر این زنجیره مصوب و برای تمام ارکان آن بخش متولی مشخص شده است.
در سال جهش تولید و برای تحقق اهداف این شعار، همه این ارکان با یک برنامه مدون و منسجم نسبت به توسعه بخش و نهادسازی‌های مرتبط اقدام خواهند کرد که گزارش آنرا اطلاع رسانی خواهم کرد.آدرس کوتاه شده: