شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۴۲ ۲۴
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
تقدیر سازمان ملل از ایران برای ترویج کاربردهای صنعت فضایی

رییس سازمان فضایی خبر داد:

تقدیر سازمان ملل از ایران برای ترویج کاربردهای صنعت فضایی

مرتضی براری دبیر شورای عالی فضایی و رئیس سازمان فضایی ایران در توییتی از تقدیر سازمان ملل از فعالیت های ایران برای ترویج برنامه های کاربردی صنعت فضایی خبر داد.

مرتضی براری دبیر شورای عالی فضایی و رئیس سازمان فضایی ایران در توییتی از تقدیر سازمان ملل از فعالیت های ایران برای ترویج برنامه های کاربردی صنعت فضایی خبر داد.

رییس سازمان فضایی کشور در این توییت آورده است:

وقتی ترامپ صنعت فضایی ایران را تحریم می‌کند و در سازمان ملل متحد از ایران به خاطر ترویج کاربردهای فضایی تشکر و تقدیر می‌شود، یکجانبه‌گرایی آمریکایی بیشتر عیان می‌شود.
امروز در سازمان ملل از فعالیتهای ایران برای ترویج برنامه‌های کاربردی صنعت فضایی تقدیر شد.

آدرس کوتاه شده: