چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۰۹ ۱۶۹
طبقه بندی: فضایی جهان
چچ
فناوری ماهواره‌ای در اندونزی جان انسان‌ها را نجات می‌دهد

فناوری ماهواره‌ای در اندونزی جان انسان‌ها را نجات می‌دهد

اینمارست به عنوان بخشی از برنامه همکاری بین المللی آژانس فضایی انگلستان (IPP) ، اتمام موفقیت آمیز پروژه سه ساله نوآوری در شیلات را با استفاده از سیستم اختصاصی نظارت بر کشتی، اعلام کرده است.

آدرس کوتاه شده: