یکشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۸ ۱۴۰
طبقه بندی: فضایی جهان
چچ
شرکت Iceye تصاویر راداری با دقت کمتر از یک متر را ارائه می دهد

شرکت Iceye تصاویر راداری با دقت کمتر از یک متر را ارائه می دهد

به گفته مدیر عامل شرکت Iceye تصویربرداری با دقت زیر یک متر با ماهواره های SAR زیر 100 کیلوگرم دستاورد فنی قابل توجهی محسوب می شود. به این ترتیب با این روش بسیاری از مشکلات تصویربرداری با دقت پایین‌تر برطرف می‌شود.

آدرس کوتاه شده: