یکشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۶ ۱۲۱
طبقه بندی: فضایی جهان
چچ
سپیس ایکس این هفته ماهواره های ردیابی طوفان NOAA را با پرتابگر Falcon Heavy به فضا می فرستد

سپیس ایکس این هفته ماهواره های ردیابی طوفان NOAA را با پرتابگر Falcon Heavy به فضا می فرستد

سپیس ایکس این هفته ماهواره های ردیابی طوفان NOAA را با پرتابگر Falcon Heavy به فضا می فرستد

آدرس کوتاه شده: