شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶ ۹۸
طبقه بندی: فضایی جهان
چچ
صرفه جویی در زمان برای کشاورزان محصولات لبنی با استفاده از تحلیل های داده های ماهواره و خدمات جدید مدیریت چراگاه ها

صرفه جویی در زمان برای کشاورزان محصولات لبنی با استفاده از تحلیل های داده های ماهواره و خدمات جدید مدیریت چراگاه ها

صرفه جویی در زمان برای کشاورزان محصولات لبنی با استفاده از تحلیل های داده های ماهواره و خدمات جدید مدیریت چراگاه ها

آدرس کوتاه شده: