دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰ ۳۸
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
آموزش نجوم و رصد آسمان برای اعضای انجمن اوتیسم ایران

آموزش نجوم و رصد آسمان برای اعضای انجمن اوتیسم ایران

در ادامه ویژه برنامه «آسمان برای همه» که در هفته جهانی فضا آغاز شد، عصر روزیک شنبه، ۲۱ مهرماه ۹۸، با همکاری سازمان فضایی ایران، مجله نجوم، هم آوا و انجمن اوتیسم ایران ویژه برنامه آموزش نجوم و رصد آسمان برای اعضای این انجمن در محل کارخانه نوآوری برگزار شد.

آدرس کوتاه شده: