شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۰ ۲۰
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
فراخوان گردآوری گزارش برنامه های هفته جهانی فضا سال ۹۸

فراخوان گردآوری گزارش برنامه های هفته جهانی فضا سال ۹۸

هفته جهانی فضا سال ۹۸ شور و هیجانی مثال زدنی در سراسر کشور را تجربه نمود که مثال زدنی است. از این رو سازمان فضایی ایران در نظر دارد تا گزارش تفصیلی برنامه های اجرا شده در سراسر کشور را بصورت کتابچه ای تدوین و منتشر نماید.

آدرس کوتاه شده: