چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۵۲ ۳۰۰
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
فراخوان جذب ایده رویداد ستکس

فراخوان جذب ایده رویداد ستکس

علاقمندان حوزه کسب وکارهای فضاپایه می توانند طرح‌ها و ایده های خود را با محور‌های اصلی خدمات فضایی، سامانه‌های فضایی، سرریز فناوری، زیرساخت و سرگرمی به سازمان فضایی ایران ارسال نمایند.

از علاقمندان حوزه کسب وکارهای فضاپایه دعوت به‌عمل می‌آید که طرح‌ها و ایده های خود را با محور‌های اصلی خدمات فضایی، سامانه‌های فضایی، سرریز فناوری، زیرساخت و سرگرمی تا تاریخ 17 آبان ماه 1400 از طریق ایمیل satex@isa.ir به سازمان فضایی ایران ارسال نمایند.

شرکت کنندگان با ارائه طرح‌های خود، فرصت تجاری سازی ایده هایشان را از طریق دوره های آموزشی توانمندسازی و نهایتاً جذب سرمایه طی رویداد سوم، خواهند داشت.

جهت مطالعه چالش‌های مطرح شده از طرف سازمان امور اراضی کشور، سازمان هواشناسی کشور، شرکت مدیریت شبکه برق ایران،شرکت ملی پست، مرکز نوآوری باز دریایی و مؤسسه سنجش از دور بصیر که در رویداد دوم ستکس به عنوان موضوعات پیشنهادی و به‌ منظور رفع چالش ها مطرح شده، اینجا کلیک کنید.

تاریخ های موارد اخیر متعاقبا اطلاع رسانی خواهند شد.آدرس کوتاه شده: