شنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۴۷ ۲۹۵
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
قرائت بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران در شصتمین نشست زیرکمیته حقوقی کوپوس

قرائت بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران در شصتمین نشست زیرکمیته حقوقی کوپوس

در روز سوم شصتمین نشست زیر کمیته حقوقی کوپوس، جمهوری اسلامی ایران بیانیه خود را قرائت کرد.

در روز سوم شصتمین نشست زیر کمیته حقوقی کوپوس، جمهوری اسلامی ایران بیانیه خود را قرائت کرد.

در این بیانیه ضمن درخواست برای اصلاح موازین و مقررات مرتبط با مدار ژئو و نقد تئوری های First come و First serve و Use it or Lost it، پیشنهاد مقررات جدید مرتبط با مدار ژئو در قالب یک مقاله کاری طرح شد.

در بیانیه جمهوی اسلامی ایران پیشنهاد کشور انگلستان در خصوص رفتار مسئولانه در فضا نقد شد و همچنین بر ضرورت اتخاذ تصمیم و اسناد حقوقی در قالب چند جانبه گرایی و در قالب سازمان های بین المللی تاکید شد.

اعتراض به روند منجر به ایجاد آرتمیس و نقد روند شکل گیری و توسعه آن، تاکید بر اهمیت پیشگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا و ضرورت فعالیت های فضایی کشورها صرفا در قالب اهداف صلح آمیز و همچنین تاکید بر همکاری های بین المللی و اعتراض به برخی رویه های محدودیت زا از دیگر موارد مطرح شده در بیانیه جمهوری اسلامی ایران بود.

در ادامه این بیانیه نیز به تحریم نهادهای غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران که در عرصه فضایی فعالیت می کنند و نقض برخی اصول حقوق فضا همچون دسترسی آزاد به فضا و همکاری های بین المللی که به واسطه این تحریم های یکجانبه ایجاد شده است اعتراض شد.

تاکید بر ضرورت ماهواره های کوچک برای بازیگران فضایی نوظهور و اعتراض به هرگونه رویه حقوقی و فنی محدودیت زا برای فعالیت کشورهای در حال توسعه در حوزه ماهواره های کوچک نیز از دیگر موارد مطرح شده در این بیانیه بود.


آدرس کوتاه شده: