شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۳۲ ۲۱۸
طبقه بندی: خدمات الکترونیکی
چچ
ثبت شبکه های ماهواره ای در مراجع داخلی و بین المللی

ثبت شبکه های ماهواره ای در مراجع داخلی و بین المللی

به منظور امکان بهره برداری بهینه از تخصیص های فرکانسی متعلق به ماهواره بایستی نسبت به ثبت ملی و بین المللی شبکه ههای ماهواره ای اقدام نمود. ثبت ملی شبکه های ماهواره ای (اخد پروانه رادیویی) براساس قوانین و ضوابط تامین ماهواره و نیز ثبت بین المللی شبکه ماهواره ای وفق مقررات رادیویی بین المللی انجام می شود.ثبت ملی و بین المللی ماهواره به ترتیب از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) پیگیری و انجام می شود.
هزینه خدمت:
ارائه خدمت ثبت شبکه های ماهواره ای در مراجع داخلی و بین المللی به‌صورت رایگان است.

اطلاعات تماس:
سرکار خانم زینب نظری به شماره تماس 22029745 و پست الکترونیکی z.nazari@isa.ir

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی