شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۵۹ ۴۲۰
طبقه بندی: خدمات الکترونیکی
چچ
ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین

ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین

پیامدهای ناشی از فعالیت های نابخردانه انسان در سال‌های اخیر، مشکلات بسیاری را برای ساکنان کره زمین ایجاد کرده است. در این میان کشور ما نیز از آثار این پیامدها بی نصیب نبوده و امروزه شاهد افزایش وقوع بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سیل، طوفان، گرد و غبار، موج‌های گرمایی و غیره هستیم. با توجه به رشد چشمگیر فناوری سنجش از دور طی چهار دهه اخیر و در دسترس بودن تصاویر ماهواره ای برای کاربران، استفاده از این فناوری به منظور شناسایی به موقع و مدیریت اثرات رویدادهای طبیعی، بیش از پیش توصیه می گردد.
با بکار گیری این فناوری ضمن شناخت بهتر و مطالعه وضعیت پدیده های مرتبط با این رویدادها، متولیان ذیصلاح می توانند راهکارهای سریع تر و علمی تری را برای مقابله یا کاهش آنها در برنامه‌های علمی و اجرایی خود در نظر آورند. هدف از خدمت پایش ماهواره ای زمین با استفاده از فناوری سنجش از دور، معرفی ظرفیت های این فناوری به سایر دستگاه ها و سازمان های بهره بردار و استفاده موثر از داده‌های ماهواره ‌ای به منظور شناسایی و تولید پارامترهای مرتبط با پدیده های دینامیک سطح زمین و در اختیار گذاردن آن برای مجریان و مسئولین مرتبط، می باشد.
راهنمای خدمات الکترونیک
1. جهت دستیابی و استفاده بهینه از خدمات ارائه شده در بخش پایش ماهواره ای زمین، می توان با ورود به پرتال سنجش از دور سازمان به آدرس rs.isa.ir و انتخاب بخش" پایش ماهواره ای زمین" از منوی سمت راست یا تصویر سمت چپ صفحه، اقدام به مشاهده پایش های ماهواره ای متنوع در آن بخش نمود. فهرست کلیه موارد ارائه شده در این بخش، در 6 مقوله مختلف، برای جامعه کاربران، ارائه گردیده است. کلیه اطلاعات رویت شده از قبیل نقشه، نمای تصویر ماهواره ای، گراف و سایر موارد به منظور استفاده قابل ذخیره می باشد
2. به منظور ثبت درخواست اصل داده های تولید شده در پایش ماهواره ای زمین از طریق سایت سازمانisa.ir ، بخش خدمات الکترونیک و خدمت پایش ماهواره ای زمین و تکمیل فرم مربوطه می توان اقدام نمود. درخواست اطلاعات در این بخش پس از بررسی و تائید به متقاضی تحویل خواهد شد.
هزینه این خدمت الکترونیک
دریافت اطلاعات پایش ماهواره ای زمین براساس وظایف حاکمیتی سازمان فضایی ایران و اداره کل سنجش از دور جنبه معرفی ظرفیت های فناوری سنجش از دور به جامعه کاربران را داشته و بدون هزینه ارائه می گردد.
سازمان فضایی ایران، اداره کل سنجش از دور
تلفن اپراتور سازمان : 23344 داخلی 118
آدرس اینترنتی: پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران به آدرس rs.isa.ir بخش پایش ماهواره ای زمین.
پست الکترونیکی: rs@isa.ir

فرم درخواست ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست