۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۶:۴۹ ۲۶
طبقه بندی: 16 مهرماه 1400
چچ
داستان آغاز عصر فضا

داستان آغاز عصر فضا

وبینار داستان آغاز عصر فضا

برگزار کننده: انجمن نجوم آیاز تبریز

زمان: جمعه 16 مهرماه 1400 ساعت 22

لینک پخش:

https://www.instagram.com/ayazastro/


آدرس کوتاه شده: