۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۵:۴۱ ۳۵
طبقه بندی: 16 مهرماه 1400
چچ
ویژه برنامه هفته جهانی فضا 1400 (زنان در فضا)

ویژه برنامه هفته جهانی فضا 1400 (زنان در فضا)

وبینار ویژه برنامه هفته جهانی فضا 1400 (زنان در فضا)

برگزار کننده: انجمن نجوم پژوهش سرای ادیب، گروه فیزیک و علمی پژوهشی حوزه بسیج دانش آموزی حضرت زینب مبارکه

زمان: جمعه 16 مهرماه 1400 ساعت 9:00

لینک پخش:

https://www.skyroom.online/ch/hejre/astronomy


آدرس کوتاه شده: