۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۵:۳۸ ۳۶
طبقه بندی: 16 مهرماه 1400
چچ
وبینار نقش زنان در پیشبرد صنعت فضایی

وبینار نقش زنان در پیشبرد صنعت فضایی

وبینار نقش زنان در پیشبرد صنعت فضایی

برگزار کننده: آسمان سرای سها

زمان: جمعه 16 مهرماه 1400 ساعت 20

لینک پخش:

https://instagram.com/soha.astronomy


آدرس کوتاه شده: