۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۵:۳۰ ۲۹
طبقه بندی: 17مهرماه 1400
چچ
وبینار نقش ماهواره های موقعیت یاب در سرویس های مکان مبنا

وبینار نقش ماهواره های موقعیت یاب در سرویس های مکان مبنا

وبینار نقش ماهواره های موقعیت یاب در سرویس های مکان مبنا​

برگزار کننده: آسمان سرای سها

زمان: شنبه 17 مهرماه 1400 ساعت 20

لینک پخش :

https://instagram.com/soha.astronomy


آدرس کوتاه شده: