۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۵:۲۲ ۳۳
طبقه بندی: 17مهرماه 1400
چچ
نقش عکاسی نجومی در توسعه علم نجوم

نقش عکاسی نجومی در توسعه علم نجوم

نقش عکاسی نجومی در توسعه علم نجوم

زمان: شنبه 17 مهرماه 1400 ساعت 21:30

لینک پخش:

https://aionet.ir/channel/100365


آدرس کوتاه شده: