۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۴:۵۷ ۳۲
طبقه بندی: 18مهرماه 1400
چچ
استار شیپ، از انفجار روی زمین

استار شیپ، از انفجار روی زمین

استار شیپ، از انفجار روی زمین

برگزار کننده: آسمان سرای سها

زمان: یکشنبه 18 مهرماه 1400 ساعت 20

لینک پخش:

https://instagram.com/soha.astronomy


آدرس کوتاه شده: