۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۴:۴۸ ۴۱
طبقه بندی: 16 مهرماه 1400
چچ
ساختار و مطالعات تلسکوپ های خورشیدی

ساختار و مطالعات تلسکوپ های خورشیدی

وبینار ساختار و مطالعات تلسکوپ های خورشیدی

برگزار کننده: رصدخانه و آسمان نمای ایرسا

زمان: جمعه 16 مهرماه 1400 ساعت 18

لینک پخش:

https://instagram.com/irsa.observatory


آدرس کوتاه شده: