۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۳:۴۵ ۲۳
طبقه بندی: 14 مهرماه 1400
چچ
سفر به ماه از گذشته تا به امروز

سفر به ماه از گذشته تا به امروز

وبینار سفر به ماه از گذشته تا به امروز

برگزارکننده: موسسه نوآوری نجوم کارمانیا

زمان: چهارشنبه 14 مهرماه 1400 ساعت 19:30

پخش زنده از:

https://www.instagram.com/nojumkade/


آدرس کوتاه شده: