۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۳:۳۴ ۲۶
طبقه بندی: 14 مهرماه 1400
چچ
وبینار پزشکی و بهداشت در فضا

وبینار پزشکی و بهداشت در فضا

وبینار پزشکی و بهداشت در فضا

برگزار کننده: انجمن نجوم کانون پرورش فکری مازندران

کارشناس: مهندس علیرضا وفا، دانشجوی دکترای هوافضا

زمان: چهارشنبه 14 مهرماه 1400، ساعت 19:30

لینک حضور در وبینار:

mazandaran.kpf.ir/neshast


آدرس کوتاه شده: