۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۹ ۳۵
طبقه بندی: 18مهرماه 1400
چچ
وبینار گردشگری فضایی

وبینار گردشگری فضایی

وبینار گردشگری فضایی

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران با همکاری پژوهشسرای فرهیختگان ایلام

زمان : یکشنبه 18 مهرماه 1400 ساعت 16

لینک پخش:

https://ilsm.psi1.ir/edu


آدرس کوتاه شده: